Bekijk onze bedrijfsfilm
German English Nederlands

Werkvoorbereiding

 

Alvorens er met de productie van een gietstuk kan worden begonnen zal eerst gekeken moeten worden of er een model voor handen is dat bruikbaar is voor het bij BTC toegepaste gietproces. Als er geen geschikt model aanwezig is zal er een nieuw model moeten worden gemaakt of een bestaand model moet aan het gietproces worden aangepast. Hierna wordt er door de gieterijtechnicus in overleg met de betreffende vormerij een gietsysteem getekend / bepaald. In dit gietsysteem worden alle details vastgelegd zoals:

  • De te gebruiken giettrechter welke een dusdanige afmeting moet hebben dat materiaal relatief snel in het gietstuk kan lopen.
  • De benodigde afmeting van de gietloop en de daarbij horende aansnijdingen welke ervoor zorgen dat het vloeibare materiaal uiteindelijk zonder al te hoge snelheid in de vorm loopt. Een goede gietloop met juiste aansnijding zorgt er tevens voor dat eventueel nog in de smelt voorkomende, niet metallische insluitingen (slak), in de loop achter blijven en niet in het uiteindelijke gietstuk komen.
  • De eventueel te gebruiken exotherme opkomers. Deze opkomers hebben tot doel eventuele volumeverandering gedurende het stollen te compenseren, en zorgen ervoor dat de in het gietstuk optredende stollingskrimp wordt aangevuld met vloeibaar staal vanuit deze opkomers zodat er geen slinkholten in het uiteindelijke gietstuk ontstaan.
  • Afhankelijk van het te gieten materiaal of er wel of niet door een zeef wordt gegoten.

 

Historie | Industrieel gietwerk | Siergietwerk | Locatie | Contact | Staalgieterij