Bekijk onze bedrijfsfilm
German English Nederlands

Dappere Dodo's

 

“Het verleden kunnen we niet veranderen maar samen met u de toekomst wel”

 

Kinderfonds Dappere Dodo`s sluit kinderen in de armen met een probleem buiten hun schuld, en
die zelf het lef hebben getoond te werken aan een betere toekomst, maar daarin niet geslaagd zijn.
Voor die dappere kinderen met lef heeft kinderfonds Dappere Dodo`s de volgende projecten;
Dappere Dodo’s Muziekpaleis, Marionettentheater en TakeOne

 

Missie Kinderfonds Dappere Dodo’s

Dappere Dodo’s richt zich op kinderen in Nederland tot 18 jaar, die zich door problemen buiten hun schuld niet voldoende kunnen ontwikkelen.
Ze willen het heft in eigen hand nemen om te werken aan een beter toekomstperspectief.

Deze kinderen zijn veelal te vinden in de achterstandswijken maar zeker ook daarbuiten. Ze worden geholpen middels diverse projecten op gebied van educatie, welzijn en gezondheid om zo een mooiere weg naar de toekomst te creëren.

 

Visie Kinderfonds Dappere Dodo’s

Dappere Dodo’s stimuleert de kinderen met elkaar op te trekken en te werken aan hun sociale & maatschappelijke vaardigheden. Hierdoor zal men leren respectvol met elkaar om te gaan en bereiden ze zich voor op een eerlijke kans in de maatschappij.

Doelgroep Kinderfonds Dappere Dodo’s

De doelgroep van Dappere Dodo's zijn kinderen tot 18 jaar, voornamelijk woonachtig in Nederlandse achterstandswijken, die door problemen buiten hun schuld zich niet voldoende kunnen ontwikkelen. Denk hierbij aan emotionele en psychische verwaarlozing maar ook aan kinderen die vaak problemen ervaren op maatschappelijk, sociaal, educatief of financieel gebied.

 

Kinderfonds Dappere Dodo’s

De Jan Schoo Charity Foundation is de hoofddonateur van Kinderfonds Dappere Dodo’s. Kinderfonds Dappere Dodo’s ontvangt jaarlijks een donatie vanuit de Jan Schoo Charity Foundation.
Jan Schoo was een succesvol ondernemer en zijn grootste droom was om nog eens een stichting op te richten die kinderen in Nederland een steuntje in de rug biedt. Vanuit deze gedachte en tevens ook zijn laatste wens ontstond de Jan Schoo Charity Foundation.

Kinderfonds Dappere Dodo’s helpt kinderen met een probleem buiten hun schuld en wil er voor zorgen dat deze kids een beter toekomstperspectief krijgen. Doordat Dappere Dodo’s deze kinderen dus een steuntje in de rug aanbiedt, kan het kinderfonds rekenen op jaarlijkse financiële steun van de Jan Schoo Charity Foundation

 

Kinderfonds Dappere Dodo's
Kanaaldijk Noord West 85
5707 LC Helmond.

K.v.K.: 55006876

 

 

Historie | Industrieel gietwerk | Siergietwerk | Locatie | Contact | Staalgieterij